Rødts varaordfører Synne Bjørbæk er strålende fornøyd med at de har fått gjennomslag for forslaget om bo- og jobbgaranti for rusmisbrukere som har gjennomført sine behandlingsløp. Foto: Markus André Jensen

Synne har kjempet for tiltaket i årevis - nå får rusmisbrukere jobb- og bogaranti etter endt behandling

Rusmisbrukere som har gjennomført sin behandling ved rusinstitusjoner, sliter ofte med å komme seg tilbake i samfunnet. 

Det vil Synne Bjørbæk og Rødt gjøre noe med. I neste bystyremøte får de etter alle solemerker gjennomslag for forslaget om at Bodø kommune skal stille jobb- og bogaranti til rusmisbrukere etter endt behandling. 

Jobbtilbud

– Ettervernet for disse personene må styrkes. Jeg har brent for denne saken i årevis og før jul fikk vi vedtatt dette som verbal i kommunebudsjettet, forteller Bjørbæk.

I praksis vil NAV Bodø gå inn og kartlegge personer som er under behandling, for å finne ut hvor de kan egne seg som arbeidstakere etterpå. 

Deretter vil man forsøke å skaffe de aktuelle personene jobb i privat eller kommunal sektor - kommunen stiller uansett som garantist for at de skal komme seg i jobb. Så fort brukerne skrives ut, skal de få tilbud om jobb. 

På boligsiden er det i økonomiplanen for 2016-2019 besluttet investeringer i kommunale boliger. I utgangspunktet er imidlertid målet at kommunen skal skaffe brukerne boliger i det private markedet - og man ønsker også å unngå gettoer, områder der mange med rusproblemer bor. 

Neglisjert gruppe

Det er cirka 10 personer i året som vil ha behov for denne oppfølgingen. 

Bjørbæk tror tiltaket vil spare kommunen for penger på sikt.

– Dette er høyst nødvendig. Samtidig vil det spare samfunnet for store kostnader, ved at man unngår at tidligere rusmisbrukere, som er i en sårbar situasjon etter behandling, ender opp uten tak over hodet. 

– Vi mener dette er blitt neglisjert i årevis. Måten denne gruppen er blitt behandlet på har vært kritikkverdig. Å ha tak over hodet er noe av det mest grunnleggende i velferdsstaten, mener varaordføreren. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.