To eldre russiske jagerfly fotografert av Luftforsvaret ved en tidligere identifisering. FOTO: Luftforsvaret

Tok av fra Bodø med full etterbrenner - nådde aldri fram til russerne

Skrevet av Espen Bless Stenberg
21.04.2021 14:14 - OPPDATERT 21.04.2021 17:01

Forrige uke bråvåknet hele byen da flere F-16 tok av fra Bodø med full etterbrenner.

Bodø Nu fikk tips fra flere om rabalderet som oppsto klokken 05.38 tirsdag 13. april. Vi forsøkte lenge å få svar på hvorfor flere F-16-maskiner tok av såpass tidlig på dagen, men Forsvarets Operative Hovedkvarter var restriktive med opplysninger, og kunne bare fortelle at det var et skarpt identifiseringsoppdrag. 

Nådde aldri fram

Nå letter oberstløytnant Ivar Moen ved FOH på sløret, og sier at QRA-enheten aldri nådde fram til de russiske maskinene. 

– Det ble aldri identifisert noen fly, rett og slett for at flyene aldri nådde fram. Vi så tidlig på flymønsteret til de aktuelle flyene at vi aldri kom til å nå dem, sier Moen. 

Han sier at oppdraget likevel ikke er å regne for bortkastet, da det er viktig at man viser seg fram, og viser at man reagerer. Samtidig var det aldri snakk om noen krenking av norsk luftrom. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

– All aktivitet av denne typen, i moderne tid, har vært gjennomført på en profesjonell og respektfull måte, alle nasjoner i mellom. Russerne respekterer vårt luftrom, og vi respekterer dem, sier Moen.

Også når NATO opererer nær den russiske grensa, er representanter fra det russiske flyvåpenet oppe og identifiserer flymaskinene. 

– Det er både ryddig og forutsigbart fra begge parter. 

Viktig informasjon

I Forsvarets QRA-statistikk (Quick Reaction Alert) framkommer at det ble scramblet jagerfly fra Bodø 50 ganger i 2020. Det ble samtidig gjort 96 identifiseringer av russiske fly. Dette var en solid økning fra 2019, der QRA rykket ut fra Bodø 38 ganger, og identifiserte 83 russiske fly. 

[annonse]
– Gjennom identifiseringene skaffer vi oss viktig informasjon. Det tas bilder av flyene, og disse gir oss informasjon om eventuelle oppgraderinger, og annen relevant status. Så QRA er en viktig funksjon vi har, sier Moen. 

Han opplyser at det ikke har vært noen QRA-oppdrag i etterkant av den nevnte utrykninga. Så langt i år har Luftforsvaret rykket ut fire ganger, og har identifisert åtte russiske flymaskiner. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.