Foto: Arkiv

Tom Cato erklært inhabil i omstridt sak - nå tar noen andre over

Statsforvalteren i Nordland, Tom Cato Karlsen, er erklært inhabil i omstridt sak fra bystyret.


I februar skapte en betent økonomisak kaos i bystyret. De som sitter med makta i Bodø kommune mistet flertallet sitt på dramatisk vis og en rekke omstridte kutt som skulle gjennomføres ble reversert. Deriblant kutt i grunnbemanningen ved flere sykehjem, én barnevernskonsulent, svømmefaglig team og en stilling i PPT-tjenesten. 

Totalt medførte tiltaket et økt forbruk på over ti millioner kroner som skulle hentes ut av kommunen sin sparekonto, altså disposisjonsfondet. 

Det var en noe uvanlig koalisjon av partier som strekker seg over hele den politiske skalaen som sto bak forslaget;  H, V, FrP, R og uavhengige representanten Thor Arne Angelsen. Dette ble lite populært og det ble stilt spørsmålstegn om vedtaket i det hele tatt var lovlig. 

Det skal gjennomføres lovlighetskontroll. Dette er det normalt sett Statsforvalteren i Nordland Tom Cato Karlsen som skal gjøre, men han er erklært inhabil i saken. Dette fordi han er nært beslektet med en av de som skrev under på lovlighetsklagen. 

Nå er det Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, som tar over saken. 

Det kommer frem i et brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet. 

«Kommunal- og distriktsdepartementet har ikke merknader til statsforvalterens habilitetsvurdering, og oppnevner med dette Statsforvalteren i Troms og Finnmark som settestatsforvalter til å behandle og avgjøre saken.»

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.