Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll. Foto: NFK/Susanne Forsland

Tomas vil unngå næringskutt: – Nordland er, og vil også i framtiden være et eksportfylke

Kutt til Innovasjon Norge går ut over norsk omstillingsevne. Nå ber fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, om møte med næringsministeren.

Det melder Nordland fylkeskommune i en pressemelding. 

I Solbergregjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 ligger det inne et betydelig kutt til Innovasjon Norge. 

–  Det er blant annet foreslått en reduksjon på 90 millioner koner til klynge-programmet, innovasjonspartnerskap og bioøkonomiordningen, samt en reduksjon i bedriftsrettede ordninger rettet mot distriktene, på 64 millioner kroner, påpeker fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

Han mener statsbudsjettet som det nå foreligger, varsler store kutt på alle næringsfronter.

–  I tillegg til kuttene som griper rett inn i Nordlands næringslivs mulighet for fornying og utvikling, foreslås en reduksjon på miljøteknologiordningen med 50 millioner kroner. På toppen av dette legger regjeringen opp til at Innovasjon Norge må kutte kostnader for totalt 150 millioner kroner, advarer Norvoll.  

Omstillingsbehovet i Norge er stort

Fylkesrådslederen påpeker at Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes viktigste instrument for å bygge nytt næringsliv og sikre norsk eksport.

–  Vi støtter administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge, som har uttalt «Dette er ikke tiden for å bygge ned virkemiddelapparatet som bidrar til entreprenørskap, innovasjon, verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet.», sier Norvoll. 

Han har likevel håp om at kuttene kan reverseres, og viser til den nylig tiltrådte regjeringens signaler i Hurdalsplattformen :

«Forskning, utvikling og innovasjon er avgjørende for at norske bedrifter skal hevde seg internasjonalt over tid, og for at vi skal nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss».

Norvoll mener det er viktigere enn noen gang å stimulere næringslivet på tur ut av pandemien. Han viser igjen til Hurdalsplattformen:

«Politikken må derfor gi næringslivet insentiver til å utforske og ta i bruk ny teknologi, særlig innen lav- og nullutslippsløsninger, kunstig intelligens, stordata, autonome systemer og tingenes internett.»

Eksportfylket Nordland

Norvoll mener at man i Nordland bør være glad for at Hurdalsplattformen signaliserer et klart mål om å «øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030».

–  Nordland er, og vil også i framtiden være et eksportfylke. Dersom kuttene til Innovasjon Norge blir realisert vil det ta Norge lenger unna denne målsettingen.

Med full fart inn i det grønne skiftet og en sterk omstilling, bør fokuset fra staten være styrking av statens og fylkeskommunens viktigste verktøy for næringsutvikling.

–  I vår henvendelse ber vi derfor om en reell finansiell styrking av Innovasjon Norge. Det tydelige signalet vil vi også formidle når vi får et møte med næringsministeren.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.