Etter avgangen til Mette Kaaby, har det blitt helt stille fra Bodø 2024. Her ved styreleder Hill Marta Solberg og André Wallan Larsen. Arkiv

Kaaby får nesten 1,4 millioner kroner for å gå - alle ansatte i Bodø 2024 får munnkurv


– Partene er uenige om kunstnerisk strategi og gjennomføring av mandatet, og har derfor blitt enige om at samarbeidet avsluttes, melder Andre Wallan Larsen i ei pressemelding fra Bodø 2024.

Larsen opplyser at ingen av partene ønsker å kommentere saken ytterligere. 

Kaaby får nesten 1,4 millioner kroner i etterlønn, fordelt på 15 måneder. Bodø 2024 dekker også flyttekostnader på 35.000 kroner, og 200.000 kroner til advokatutgifter. 

«Partene er enig om å bringe arbeidsforholdet til opphør for arbeidstaker med virkning fra i dag. Arbeidstaker fritas for ordinær arbeidsplikt fra og med i dag og frem til utløpet av oppsigelsestiden, som er den 04.04.2021. Arbeidstaker forplikter seg likevel til å svare på enkle spørsmål på telefon og være tilgjengelig inntil en arbeidsdag for kunnskapsoverføring til andre ansatte fram til 04.04.2021.»

Partene er enige om hva de skal kommunisere til de øvrige ansatte i selskapet, og det er følgende: 

«Partene er uenige om kunstnerisk strategi og gjennomføring av mandatet, og har derfor blitt enige om at samarbeidet avsluttes». Den samme informasjon kan gis til media eller andre dersom den etterspørres. Det skal ikke gis ytterligere kommentarer fra noen av partene, verken internt, eksternt eller til media.»

 

Oppdateres. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.