Karina Vertot er leder for Utdanningsforbundet i Bodø. Foto: Sindre Kolberg

–⁠ Rådmannen forstår seg ikke på drift av skoler!

MENING: Karina Vertot har lite til overs for rådmann Rolf Kåre Jensens uttalelser om at det er «ulogisk at ikke skolene ser på måten de driftes på».


Rådmann, vi ber om redelighet!

Utdanningsforbundet Bodø kommenterte i Bodø Nu etter budsjettfremleggelsen at vi er veldig bekymret over de kuttene som rådmannen foreslår.

Litt senere samme dag svarer rådmannen at han synes det er «ulogisk at ikke skolene ser på måten de drifter på».

Utdanningsforbundet Bodø vil for det første beklage den mangelen på kunnskap rådmannen har om skolene i Bodø og måten de drifter på. Deretter vil vi sterkt beklage den mistilliten rådmannen sender til rektorene og sjefen for grunnskolen.

Skolene har tatt kutt på rundt 30 millioner kroner de siste to årene og driften er naturlig nok gjenstand for kontinuerlig vurdering. Det bekymrer oss at rådmannen enten ikke har lyttet, eller ikke har forstått det Utdanningsforbundet, skolene, foreldrene, elevene og andre tydelig har uttalt om konsekvensene av kutt i skolene. Å påstå at skolene ikke ser på måten de drifter på, er både upresist og sjokkerende. Det er på tide at rådmannen begynner å lytte!

Utdanningsforbundet Bodø vil videre be rådmannen om å være redelig når det kommer til konsekvensene av de kuttene som foreslås. Rådmannen sier at «13 millioner utgjør 15 stillinger med helårseffekt 2021». Vi utfordrer herved rådmannen til å opplyse skolene og Bodøs befolkning hvordan han vi effektuere kuttene fra 1. januar. Det er nemlig ikke slik det fungerer i skolene, og det vet nesten alle. Det er svært pedagogisk uheldig å bryte opp klasser, grupper, relasjoner og elevenes strukturer midt i et skoleår. Rådmannen, med delegert ansvar som øverste leder, burde vite det! Slike kutt må i all hovedsak tas fra nytt skoleårs begynnelse. For å oppnå den såkalte helårseffekten av kuttet, blir kuttet på 27-28 millioner kroner fra 1. august. Blir et slikt kutt vedtatt, vil det medføre en ytterligere stillingsreduksjon på nærmere 40 stillinger i skolene i Bodø.

I tillegg vil vi utfordre rådmannen på å forklare hvordan 13 millioner i kutt «bare» blir 15 stillinger, all den tid det ikke handler om å si opp de 15 personene med høyest lønn. Rådmannen sier kuttet gjelder «assistenter, miljøarbeidere og andre i tillegg til lærere.» Det gir i snitt en besparelse på 867 000 kroner pr stilling. Mener rådmannen dette er en redelig fremstilling av konsekvensene av de foreslåtte kuttene i personalkostnader i grunnskolen?

Utdanningsforbundet Bodø hevdet i AN i vår at vi fryktet inntil 60 stillinger i skolene kunne forsvinne til inneværende skoleår, spesielt om skolene skulle dekke inn sine underskudd. De tallene kom fra en oppsummering av de innspillene vi hadde fått fra skolene i Bodø. Tall vi har fått fra kommunen selv viser en netto reduksjon på rundt 50 stillinger. GSI-tallene som kommer i desember vil også si noe om dette. Vi har grunn til å tro at skolene ikke har sett det pedagogisk forsvarlig å ta inn mye av underskuddene, og det er grunnen til at tallet ble 50 stillinger og ikke 60 stillinger. Vi vil få fasiten på skolenes underskudd på nyåret, det vil vise om vi har rett. Mener rådmannen fremdeles at det er vanskelig å forstå at «noen» hevder at 60 stillinger forsvinner i skolen?

Utdanningsforbundet Bodø arbeider for en best mulig skole for barna i Bodø, og vi har dessverre opplevd rådmannen som vår motpart i det arbeidet. Det er vår plikt å si ifra om konsekvensene av kutt i skoletilbudet, og det er vår plikt å sette barns beste i Bodø på dagsordenen. Som øverste ansvarlig leder for kommunen burde rådmannen lytte til innspill, og ikke avfeie dem med at «noen» bedriver «uriktig og uheldig» beskrivelse av tilstanden i bodøskolene. Det er rådmannen selv som gir en uriktig beskrivelse av de personellmessige konsekvensene av kuttene han foreslår. Det uheldige er at skolene i Bodø er styrt av en rådmann som ikke forstår seg på hvordan skolene drives, og som ikke er redelig når han redegjør for konsekvensene kuttene medfører. Det bygger hverken tillit eller troverdighet til Bodøs skoleledere, lærere, elever og befolkningen for øvrig.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.