De ansatte ved Tverlandet tannklinikk håpte i det lengste å slippe å bli samlokalisert med Mørkved tannklinikk. Det håpet falt i dag. Foto: Sindre Kolberg

Nå er det vedtatt: Tverlandet mister sin offentlige tannklinikk

Skrevet av Pressemelding
10.10.2018 14:02 - OPPDATERT 10.10.2018 20:31

Men Misvær får beholde sin.

Fylkestinget vedtok forslaget til ny tannhelsestruktur i Nordland.

– Det er viktig for meg at vi arbeider på en slik måte at barna ikke får hull i tennene. Da må vi endre fokuset fra å reparere til å forebygge, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

Dermed forsvinner Tverlandet tannklinikk, som Bodø Nu skrev om tidligere i høst.

Det lå også inne et forslag om å legge ned klinikken i Misvær. Den blir dog værende.

– Det kom forslag fra posisjonsgruppen om å opprettholde ytterligere fem klinikker i fylket. Misvær var en av disse, sier Refsnes til Bodø Nu.

VIL FOREBYGGE AKTIVT

Flere av de offentlige tannklinikkene står i dag tomme gjennom store deler av året. Refsnes mener at man i stedet bør frigjøre ressurser slik at tannpleiere systematisk kan jobbe med forebyggende arbeid på helsestasjoner, i barnehager, skoler, hjemmesykepleie og institusjoner.

– Andre fylkeskommuner har hatt gode resultater med å flytte det forebyggende arbeidet ut av klinikkene og inn på andre arenaer. Dette gir også tannhelsetjenesten en større mulighet til å i større grad følge opp barna som har størst risiko for å få hull. Dette er det aller viktigste Nordland fylkeskommune kan gjøre for å utlikne sosiale ulikheter innen tannhelsen i fylket, underbygger Refsnes.

JOBBE SAMMEN I TANNHELSETJENESTEN

En av endringene er å samle kompetansen i sterkere fagmiljøer.

– Det er et helt tydelige råd fra fagmiljøene og fagforeningene. Vi forstår at tannleger ikke ønsker å jobbe alene. Å jobbe sammen i fagmiljøer, vil bidra til at tannhelsetjenesten jobber enda mer målrettet for å bedre tannhelsen i Nordland, underbygger fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

ENIG OM NY STRUKTUR

Nordland fylkesting vedtok forslaget der man er enig om at tannhelsetjenesten skal samle kompetansen i større enheter, og jobbe målrettet for å gi innbyggerne i Nordland et bedre utgangspunkt for å få bedre tannhelse. Fylkesråden påpeker at det ikke er nærheten til tannlegekontoret som utgjør bedre tannhelse.

– Mer enn 97 prosent av alle pasientene har mindre enn én time reisevei til tannlegen. Med geografien som preger Nordland, mener jeg dette er rimelig bra. Vi vil ha flest tannklinikker blant alle landets fylker, og det skal vi fortsette å ha, understreker Refsnes. 

STRAM ØKONOMI

På bakgrunn av kutt i økonomiske bevilgninger må Nordland fylkeskommune spare 284 millioner kroner. Tannhelsetjenesten må derfor også bruke midlene bedre. Likevel mener Refsnes at den viktigste argumentasjonen for denne omleggingen er målet om å bedre tannhelsen til nordlendingene.

– Med strammere økonomi, må vi sørge for å skape best mulig tannhelse for hver krone vi bruker. Blant annet vil vi med å satse mye sterkere på forebygging, være med å jevne ut sosiale forskjeller, som vi vet preger tannhelsen i befolkningen. Det er det fylkestinget nå har pekt ut retningen til, avslutter fylkesråd Refsnes.

Debatt
Bodø NU oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.