Studielederne på grunnskolelærerutdanningene håper flere vil søke på utdanningen ved Nord universitetet i Bodø. Foto: Privat
KRONIKK

«Vet du hva treneren for FK Bodø/Glimt og Canadas statsminister har til felles?»


Denne kronikken gir kun uttrykk for skribentenes holdninger. 

- «En dag skal vi alle dø» sier Baltus Brun der han sitter med sin venn Snoopy og ser ut over vannet.

- «Ja, men alle andre dager skal vi leve», svarer Snoopy.

Denne teksten dreier seg om «alle de andre dagene». Vi skriver først og fremst til deg som snart går ut videregående skole - men også til deg som tenker på om det kan være aktuelt å gå i en annen retning.

Fremtiden er litt som en vei som vi vet ligger framfor oss - og som vi til stor grad får bygge selv. Likevel kan det virke usikkert dersom vi ikke ser hvor vi skal bygge veien. Kanskje er det noen fjell eller tåke i veien - eller noe annet som gjør sikten utydelig. For noen av oss ligger landskapet helt åpent – vi vet akkurat hvor vi vil veien skal gå og vi ser alt tydelig.

Ett er uansett sikkert: Vi ønsker alle å ha innflytelse i verden. Vi ønsker alle å påvirke, å bety noe – å sette spor. Vi ønsker alle å spille en rolle. Vi ønsker å sette preg på verden og sette avtrykk i andre menneskers liv. Slik er det – uansett alder og annen bakgrunn. Vi ønsker alle å bli sett og anerkjent.

Nesten i hele verden i dag er det mangel på kvalifiserte lærere, altså lærere med en lærerutdanning. Slik er det også i Norge. Som lærer gir du verktøyene som utruster barnet for livet. Oprah Winfrey sa dette til Mrs. Duncan som var hennes lærer i barneskolen:

- «Det er på grunn av deg som jeg har følt at jeg kan finne min plass i verden. Du gjorde akkurat det lærere skal gjøre: du skapte en gnist for læring som har levd med meg hele tiden. Det er derfor jeg har mitt talkshow.» (forfatternes oversettelse)

Selvfølgelig skal ikke alle bli lærere. Men – dersom denne teksten berører deg eller har fått i gang en tanke: gå i tenkeboksen med deg selv. Kanskje er lærerutdanning veien for deg?

Vi skal være ærlige: å være lærer er mange ganger krevende. Det å ha elever som alle er ulike og som trenger oppmerksomhet, og å bli undervist slik at alle får med seg det som er temaet i timen, det går ikke alltid av seg selv. Noen ganger er kontakten med foresatte eller andre personer som tar kontakt med skolen heller ikke enkel. Jobben er heller ikke en jobb som du logger inn på og ut fra som på en PC – isteden bærer du det med deg i tankene også når arbeidsdagen slutter. Samtidig: Alt dette får du lære om i studiene. Du får lære deg både teori og teste ut det i praksis. Du får fordype deg i ulike fagfelt – men også lære deg hvordan du underviser slik at elevene dine faktisk lærer seg det du ønsker. Dette kaller vi fagdidaktikk. Du får også lære deg hvordan barnet utvikler seg, hvordan man kommuniserer og bygger tillit og bruer. Og langt mer.

Vet du hva Kjetil Knudsen, trener for FK Bodø/Glimt og Canadas statsminister Justin Trudeau har til felles? De er begge lærerutdannet. Som tydelige ledere bruker de en pedagogisk tilnærming i jobben sin. De vet hva de skal formidle – og også hvordan.

«Ønsker du å berøre fortiden, berør en stein. Ønsker du å berøre nået, berør en blomst. Men ønsker du å berøre fremtiden – berør et liv». Det er dette som en lærer gjør: berører liv. Mange av dem. Søknadsfristen til studiene som begynner på høsten er 20. april. Vi håper du går i tenkeboksen.

Charlotta Langejan og Gisle Pettersen

Påtroppende og nåværende studieleder grunnskolelærerutdanningene, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

Bodødebatt