Foto: Privat

– Blir vi ikke hakket stoltere av å presentere Nordlands egne kunstnere?

Skrevet av Ina Otzko
09.01.2019 12:24 - OPPDATERT 09.01.2019 13:28

Ina Otzko, styreleder i Nord-Norske Bildende Kunstnere, kommer med sin mening om kulturhovedstad-prosjektet.

Det var fint å lese i søknaden at Bodø kommune og Nordland fylkeskommune ønsker å invitere oss inn i det videre arbeidet. 

Vi ser bare fordeler for alle om den kunstfaglige delen av søknaden utarbeides i samarbeid og at profesjonelle kunstaktører i Bodø og annen kunstfaglig kompetanse i Nordland involveres direkte i arbeidet.

Bodø kommune og Nordland fylke har all grunn til å være stolte av det fantastiske mangfold av kunstnere og kunsfaglig kompetanse i Nordland.

Dette er solide byggeklosser for videreutvikling av Bodø by og Nordland fylke.

Vi forstår at det kan være spennende å hente inn store navn, men blir vi ikke hakket stoltere av å presentere Nordlands egne kunstnere?

73 av 156 medlemmer i Nord-Norske Bildene Kunstnere er bosatt i Nordland. Det er nesten halvparten av medlemsmassen.

Den kunstneriske visjonen i søknaden er naturens puls.

De som har best forutsetninger for å ta denne pulsen, er kunstnere med utgangspunkt i Bodø og Nordland.

Vind i håret-prosjektet kunne til fordel fokusere på Nordlands kunstnere. 

Hva med å være høystemt og stolte og gi dem en ordentlig scene å skinne på? 

Det vil sannsynligvis være et større trekkplaster enn Kapoor både lokalt, nasjonalt og internasjonalt fordi egne kunstnere er en sjelden ferskvare det satses på. Så skal det selvsagt også være plass til kunstnere fra andre steder.

Stol på at kunstnerne har nettverk og kontakter. 
Kunsten er grenseløs. 
Stol på at det vil bli plass til mange.

Innfallsvinkelen ville muligens bli annerledes, mer uforutsigbar, men til gjengjeld desto mer ambisiøs og spennende.

Det er viktig å legge til rette for flere langsiktige prosjekter som er solid forankret lokalt – det vil si stedspesifikke kunstprosjekter ledet av eller i direkte samarbeid med kunstnerne i Bodø. Da får vi muligheter til å videreutvikle og løfte kunstscenen. Det vil sende sterke signaler. 

Det får ringvirkninger. Feks at unge og etablerte kunstnere ser til Bodø eller Nordland når de vil etablere seg eller flytte på seg.  
Det er arbeid- og visningsmuligheter, fagkompetanse og kunstnernettverk, en aktiv energi vi kan dra veksel på og være med på å videreutvikle.

Det bør også være mulig for nyutdannede kunstnere og for de som ikke har tilegnet seg en lang CV og erfaring til å kunne delta i prosjekter. 

Hvordan kan dette gjøres?

Det må legges en plan som er tydelig på hvordan regionens kunstnere og aktører skal involveres spesielt. Og for hvordan regionsentrene skal involveres. Og den må være oppriktig i beskrivelsen av langsiktige virkninger. Skal regionssentrene involveres må de involveres i programmet, og delta i utformingen av programmet. I Nordland er det mye kunstfaglig kompetanse utenfor Bodø, på vårt område f.eks. Nordnorsk kunstnersenter.

Hvorfor?

For å kvalitetssikre innhold er det viktig å etablere en sammensatt jury som i samarbeid med et kuratorteam skal koordinere den kunstneriske aktiviteten som skal skapes.

Åpne utlysninger for kunstprosjekter

Søkbare prosjektmidler

Seminarer

Workshops

Kunstformidling 

Kanskje første steg på det visuelle kunstfeltet kan være å invitere Nordnorsk Kunstnersenter, profesjonelle kunstaktører i Bodø og kunstnerorganisasjonene til en 2-3 dagers workshop der det jobbes med den kunstneriske planen og konkretiserer den? 

Status som Europeisk Kulturhovedstad varer ett år.

Vi forventer en god plan som viser hvordan arbeidet og prosjekter er tenkt utført og finansiert, inkludert troverdige ringvirkninger for hva som kommer etter. 
Spesielt i Bodø, men også i regionen forøvrig med tanke på involvering av regionssenterne. 

Samarbeid er et fint ord å artikulere, men enda viktigere å praktisere. 

Ina Otzko

Styreleder, Nord-Norske Bildende Kunstnere

Debatt
Bodø NU oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.