Varaordfører Synne Bjørbæk kommer med sin apell fra dagens markering av Verdens overdosedag. Foto: Arkiv.

– Vi må slutte med å kriminalisere bostedsløse sjuke og fattige rusavhengige

Kjære venner.

I morges mens jeg forberedte denne appellen så tenkte jeg på et par av de jeg pleide å omgås da jeg var yngre. Fine folk - som døde i 20- og 30-årene.
Og så ble jeg litt sint.
Og jeg skal forklare dere hvorfor jeg ble det.
Jeg ble sint fordi jeg skulle ønske at jeg kunne gå tilbake i tid.

Kanskje jeg fortsatt er litt påvirka av de her tidsreisende bøkene jeg leste da jeg var liten, men jeg kan liksom ikke fri meg for tanken på at et eller annet sted der - i fortida, så kunne noe ha vært gjort annerledes. Noe som kunne ha endra kursen. For en gang så var det her unge mennesker som hadde framtida foran seg.

Nå vet jeg jo at det er nytteløst. Vi kan ikke få tilbake de vi har mista.

Men jeg tror at på et mer overordna samfunnsnivå så er det nødvendig å tenke sånn. Hva er det vi - altså fellesskapet, kunne gjort annerledes?

Og det er jo et stort spørsmål som sikkert har mange svar – men jeg skal gjøre noen forsøk. Først et historisk tilbakeblikk; For litt over 100 år siden så var det mange som rusa seg på alkohol (akkurat som i dag). Som et ledd i å få kontroll på dette samfunns-ondet fikk vi løsgjengerloven. Den tilsa at man kunne straffeforfølge folk som var synlig berusa av alkohol, og hjemlet også ei tvangsarbeids-ordning.

Loven ble sterkt kritisert fordi den virka som en klasselov mot de dårligst stilte i samfunnet. Og i 1970 opphørte kriminaliseringa av bostedsløse sjuke og fattige alkoholikere.

Nå i 2016 så er det flere rusmidler enn alkohol inne i bildet. Og i likhet med i 1900- så er man opptatt av å få bukt med problemet. Og det er jo ikke så rart- for rusavhengighet e et stort helseproblem med høy dødelighet. Særlig i Norge.

Sju prosent av alle nordmenn som dør før fylte 40 år, dør av overdose. Det er skyhøyt over gjennomsnittet i Europa. Og utgjør et sted mellom 200 og 300 dødsfall i året. Noen vil kanskje si at dette tyder på at vi har ei omsetning som er ute av kontroll.

Jeg tenker at hver enkelt skjebne forteller ei historie om at vi som samfunn ikke makter å ta vare på de som trenger oss mest. For det er ikke til å stikke under en stol at Norge er seinere ute enn en del andre land med å tilby behandling for rusavhengighet. Samtidig som det allikevel brukes ganske mye ressurser på feltet. Narkotikakriminalitet utgjør nemlig 16 prosent av den anmeldte kriminaliteten i Norge.

Fellesskapet setter altså inn store ressurser på å straffeforfølge samfunnets utstøtte. Mens de store ressursene som vi trenger for å få en verdig rusomsorg og et godt system for behandling og ettervern uteblir.

  • Det er på tide at vi gjør som i 1970 da vi kasta løsgjengerloven. Vi må slutte med å kriminalisere bostedsløse sjuke og fattige rusavhengige.
    Det virker ikke, for vi er på overdosetoppen.
  • Det er på tide at vi får en modig ruspolitikk og helhetlig rusomsorg som ser at rusavhengige er mennesker som har behov for alle de grunnleggende tingene andre mennesker har behov for, mat, klær, et sted å bo, medisinsk behandling, menneskelig kontakt og respekt.
  • Det er på tide med en politikk og tilnærming til medisinering som setter menneskeverdet i sentrum. Og det er på tide med å hente frem R’en i LAR.
  • Det er på tide at politikere skjønner at det er ikke dyrt å skaffe nok behandlingsplasser, varierte botilbud og gode arbeidsmarkedstiltak. Det er dyrt å la det være.
  • Det er på tide at vi setter inn ressurser på flere og mer varierte gatenære tilbud, og til oppsøkende tjenester som både kan gi medisinsk og sosialfaglig hjelp.

For er det ikke det ikke sånn at vi alle lengter etter det samme? Fellesskap, tilhørighet, å være en del av noe. Å bli godtatt – ikke fordømt?

Livet er tøft og vanskelig for mange. Men vi kan fylle det med håp og mening. Med inkludering og fellesskap.
Og da kan vi kanskje forebygge noen overdosedødsfall.

Vi kan ikke få tilbake de vi har mista. Men kanskje vi kan endre kursen for fremtida.

Synne Bjørbæk (Rødt),
Varaordfører i Bodø

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.