Foto: Sondre Skjelvik

– Vi må si tydelig fra om at det ikke er de som trenger fellesskapet mest som skal betale festen for alle oss andre

Skrevet av Egil Arnsby
11.11.2019 11:49 - OPPDATERT 11.11.2019 12:03

MENING: Egil Arnsby, daglig leder for Kirkens Bymisjon i Bodø, frykter konsekvensene av kuttforslagene til rådmannen.

Torsdag la rådmannen fram det han mener bør være politikken for byen vår de neste fire årene. Det er dyster lesing for alle som er opptatt av utenforskap, forebygging, ettervern og folk som har det vanskelig.

Det er mange områder som berøres. Jeg vil si noe om arbeidet til Kirkens Bymisjon, som er det jeg kjenner best.

KONTRASTER

Samtidig som avisene er fulle av lister over hvem som har tjent mest og har den største formuen, blir det ble tegnet et dystert bilde av kommunens økonomi. Her må det spares! Jeg er ikke økonom, og vet ikke helt hva jeg skal tro om de krisene som blir beskrevet. Men jeg vet en del om det å stå utenfor, føle håpløshet og ha det vanskelig. Jeg vet også noe om heltene våre, de som klarer å gjøre endringer i eget liv og følger drømmen mot rusfrihet.  Vi må si tydelig fra om at det ikke er de som trenger fellesskapet mest som skal betale festen for alle oss andre.

I forslaget fra rådmannen skal alt samarbeid med og støtte til Kirkens Bymisjon ofres i nedskjæringens navn. Dette samarbeidet har vart i snart 30 år, og er i alle sammenhenger beskrevet som en suksess, ikke minst fra kommunens ledelse. Her er tiltakene vi driver i dag som er avhengig av støtte fra kommunen og som vi ikke vil ha penger til å videreføre:

·       Matstasjonen, som deler ut mat til rundt 80 mennesker hver dag. Uten matstasjonen blir det mer fattigdom. Og 100 000 kilo god mat vil hvert år havne i søpla i stede for å bli spist.

·       Ny Giv er et sted hvor unge voksne kan finne nye aktiviteter og fellesskap som erstatter rus. Ny giv har 20 deltakere hvert år.

·       I Jobb gir arbeid, mening og felleskap til rundt 100 arbeidere på småjobbsentralen, Ren By og Englefabrikken.

·       Helsetjenester og feltsykepleie. På oppdrag fra kommunen deler Kirkens Bymisjon ut rent brukerutstyr, lærer kameratredning og bruk av motgift mot overdoser. Lavterskel helse er også sårstell, veiledning og hjelp til å komme seg videre i helsevesenet.

[annonse]
·       På Møtestedet kafe er 70 – 80 mennesker innom fra tirsdag til fredag. Her får de gratis eller rimelig mat, felleskap, noen å prate med og råd og hjelp i hverdagen.

MISTER STØTTE

Til nå har Bodø kommune støttet disse tiltakene med om lag 2,3 millioner. Tilbake får kommunen så mye mer, for dette er et flott og viktig spleiselag for mennesker i byen vår som opplever utenforskap. Tar vi med det vi får fra prosjektmidler, private og bedrifter, er verdien på tjeneste et sted opp mot 15 millioner. Da har jeg også regnet med den innsatsen de mange fantastiske frivillige gjør. Konsekvensene av budsjettforslaget vil være at det meste av dette arbeidet må legges ned, eller reduseres kraftig. Uten støtte fra kommunen, mister vi også mye av de øvrige inntektene.

Rådmannen foreslår også at ettervernstilbudet Fri skal legges ned. Dette koster kommunen 6 millioner i året, men er det eneste ettervernstilbudet som finnes for folka våre når de kommer fra rusbehandling eller er ferdig med soning. De fortjener å lykkes! At godt ettervern også sparer kommunen for kjempestore utgifter, må også nevnes i disse budsjettider.

Bodø kommune investerer i mye og ofte får vi høre at dette er investeringer som vil betale seg i framtiden. Det kan godt hende, men det må ikke være de mest utsatte som skal betale denne regningen! For det er ikke fasadene som gjør byen vår god, attraktiv, kul og rå. Det er om vi klarer å fylle den med varme og omsorg. Det er når vi bryr oss om de som sliter og skaper verdighet og meningsfulle hverdager for alle at vi kan være stolte av Bodø og kalle det en bra by.

Nå er det opp til byens politikere å gjøre gode, respektfulle og verdige prioriteringer. Jeg kjenner dere som gode folk som vil det beste for folk og byen vår. Nå stoler vi på at dere tar vare på dem som trenger det mest!

Egil Arnsby

Daglig leder

Kirkens Bymisjon Bodø

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.