Joakim Sennesvik, leder i Bodø Høyre.

– Vi ønsker å gjenreise JA-kommunen Bodø

Skrevet av Bodø Høyre
19.02.2018 21:00 - OPPDATERT 20.02.2018 09:24

DEBATT: Bodø Høyre svarer på den grønne utfordringen fra MDG.

Gruppeleder i Miljøpartiet De Grønne Bodø, Håkon Møller, utfordrer Bodø Høyre på borgerlige tanker om fremtidens grønne by.

Møller trekker selv frem to viktige saker for utviklingen av byen, der Høyre har vært aktive pågangsdrivere. Bodø Høyre har gått i front og har satt hardt preg på byutviklingen for Bodøsamfunnet i et hundreårsperspektiv. «Heisekranene byr hverandre opp til dans, nye boliger fylles med ferske byboere, grøntområder og bygater fornyes og oppgraderes», skriver Møller i innlegget sitt. Mye av dette skyldes at Høyre og flertallet i forrige valgperiode åpnet for den kraftige boligutbyggingen i sentrum.

Det samme bystyret jobbet også frem grønt lyst for «Ny by – ny flyplass». Et prosjekt få trodde faktisk var mulig å få sentrale myndigheter med på. Et helt unikt og miljøvennlig byutviklingsprosjekt der vi senere har hatt tverrpolitisk enighet, og der mange har gjort en uvurderlig innsats.

Høyres mål har alltid vært å snu gjeldende utfordringer til å bli noe positivt for samfunnet. Å jobbe for å gjøre Bodø til en ledestjerne i det grønne skiftet har vi definitiv jobbet hardt for – både i posisjon og i opposisjon. Vi kunne nevnt mange gode, grønne prosjekter som ble igangsatt og jobbet frem i forrige valgperiode, og som i dag preger byutviklingen i Bodø. Blant annet jobbet vi frem styrking av Saltenpendelen, som knytter regionen tettere sammen på en miljøvennlig måte.

Vi er imidlertid et parti som helst liker å kaste blikket fremover.

Vi har et optimistisk, og samtidig realistisk syn på fremtiden. Ja, vi har utfordringer, men vi vet at vi skal klare å løse dem når vi gjør det sammen. Det innebærer at vi ikke skal tre løsninger over hodet på innbyggerne som de ikke ønsker selv. Vi skal blant annet ikke straffe de som er avhengige av å kjøre bil – særlig ikke i en by der vind, regn, snø og is preger klimaet i byen vår. Vi skal legge til rette for at flere kan kjøre mer miljøvennlig. At Bodø er en storby når det gjelder el-biler, er et eksempel på at mye av politikken har lyktes.

Vi ønsker å gjenreise «JA-kommunen», en kommune som stiller seg positiv til utvikling og tar til seg innspill fra de som ønsker å skape noe. Dette er politikk vi har frontet ved flere anledninger, og det er heller ikke få ganger vi har foreslått endringer i plansaker etter innspill fra innbyggere. Noen ganger har vi til og med fått gjennomslag. Vi ønsker en forutsigbar politikk som gjør det lettere å skape arbeidsplasser her, fordi vi vet at verdier må skapes før de kan fordeles. I saken om Hunstadsenteret (som heldigvis fikk en god slutt) stod vi sammen med de andre borgerlige partiene for at senteret skulle få lov til å utvikle seg, uten noen form for vingling.

Når andre partier deler vårt syn, samarbeider vi konstruktivt for å få til en mer næringslivsvennlig politikk. I slike tilfeller har vi stått klar og sørget for at nettopp dette har skjedd, fordi det er bra for byen at det føres en næringslivsvennlig politikk. Hadde vi ikke gjort det kunne vi sagt takk og farvel til flere av de store prosjektene som nå skaper liv i byen.

Møller mener vi ikke har gjort nok for å realisere fornyelsen av Solparken/Rådhusparken. Her er det på sin plass å minne om at planene virkelig kom i gang da parkeringsanlegget under parken var den gjeldende løsningen. En parkeringsløsning som for øvrig gir kortere kjøredistanse fra både øst- og nordsiden av byen, bilene plasseres under bakken, noe som er i tråd med de ønsker og behov som næringslivet har signalisert.

Et levende sentrum krever at det tilrettelegges praktisk for de som skal bo, arbeide og drive næring.  Det er ingen konflikt mellom å være miljøvennlig og oppfylle disse behovene, men det krever at man lytter til gode forslag også fra andre. Parker og sykkelstier alene gir ikke et levende sentrum. Når det gjelder arealplanen som nylig ble sendt på høring, har vi respekt for at denne runden først og fremst handler om å få innspill fra innbyggerne. Vi kan love MDG og Møller at vi kommer med mange gode forslag når planen endelig skal behandles.

Bodø Høyre har akkurat startet opp prosessen med å lage valgprogram, og skal i den forbindelse ha flere temamøter for medlemmer og andre interesserte innbyggere. Et av disse temamøtene skal dreie seg om «Smart og miljøvennlig byutvikling», noe som viser at dette absolutt er et område vi ønsker å utvikle vår politikk enda mer. Målet vårt i byutviklingen vil fortsatt være å få til en smart, kompakt og miljøvennlig by.

Til slutt vil vi takke for lykkeønskningene Møller kommer med når det gjelder programarbeidet vårt fremover. Vi ønsker samtidig MDG lykke til med det samme!

Bodø Høyres Bystyregruppe

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.