«Vi sitter for mye på ræva»


Dette er en kommentar og gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Norge er vi godt informerte om viktigheten av fysisk aktivitet og kunnskapsnivået i den voksne befolkningen er høy. Likevel viser statistikkene at vi sitter alt for mye i ro. Vi bruker faktisk så mye som 63 % av vår våkne tid i ro.

Generelt tror mange at de er mer aktive enn de egentlig er, og vi bruker større deler av dagen i ro enn hva vi tror. I løpet av en uke bør man være i moderat fysisk aktivitet i minimum 2,5 timer, om man skal følge anbefalingene. Likevel er mange langt unna denne anbefalingen.

I følge Helsedirektoratet har kvinner et høyere aktivitetsnivå enn menn. I aldersgruppen 20-64 år ser man at 34 % av kvinnene og 29 % av mennene oppfyller Helsedirektoratets minimumsanbefaling for fysisk aktivitet. Aktivitetsnivået holder seg stabilt i aldersgruppen 20-69 år, men synker etter dette.

Saken fortsetter under bildet. 

Illustrasjonsfoto

Det er skremmende, og det antydes at aktivitetsnivået har hatt en negativ utvikling nå etter pandemien og den gjennomsnittlige aktiviteten har blitt lavere.

Her kan bedriftene gjøre en innsats. Bedrifter og organisasjoner kan legge til rette for fysisk aktivitet på arbeidsplassen. Det kan gjøres på flere måter, for eksempel ved å gi mulighet for å trene i arbeidstiden eller opprette et bedriftsidrettslag og skape aktiviteter gjennom dette. Så kommer spørsmålet, hvorfor skal bedriftene bruke tid og ressurser på dette? Det er ganske enkelt.

- Det er sosialt og styrker samholdet på arbeidsplassen

- Det bidrar til bedre folkehelse både fysisk og psykisk

- Det er en arena for mestring

- Det er med på å skape en positiv bedriftskultur

- Det er med å øke trivsel og «bli-lyst»

- Det kan brukes positivt i rekrutteringsarbeidet

- Det forebygger sykdom og kan bidra til lavere sykefravær

- Det er en kilde til glede og livsutfoldelse

Å ha et bedriftsidrettslag handler ikke om sportslige resultater. Det handler ikke om å være best. Det handler om å delta og det handler om å være med å skape en aktiv organisasjon som tar vare på sine ansatte. For mange vil det bidra til en mer attraktiv arbeidsplass, et bedre arbeidsmiljø, men også friskere og sunnere medarbeidere.

På verdensbasis forårsaker fysisk inaktivitet bedrifter et inntektstap på hundrevis av milliarder kroner årlig fordi produktiviteten senkes. Det er dokumentert at de som er fysisk aktive har langt lavere risiko for å havne i langvarige sykemeldinger enn de som ikke er fysisk aktiv. Det i seg selv bør være god nok grunn for organisasjoner og bedrifter til å legge til rette for fysisk aktivitet.

Man trenger ikke trene hardt, men jevnlig. Det finnes mange lavterskeltilbud for fysisk aktivitet som kan tilpasses medarbeidernes fysiske form som for eksempel Ti på topp og sykle til jobben hvor man styrer fart og intensitet selv.

Så hvorfor ikke starte det nye året med mål om minimum 2,5 timer i uken med fysisk aktivitet?

Klar for nytt år

Klar for trening

Klar for svette

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

Bodødebatt