Her vil Bodø kommune opprette gang- og sykkelvei Kart: Bodø Kommune

Ønsker ny gang- og sykkelvei her

Bodø kommune vil legge til rette for ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 17 mellom Godøystraumen og Saltstraumen, inkludert ny bro over Godøystraumen.


Hensikten er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten langs fylkesveien. Det skriver Bodø kommune på egne nettsider.

Før en mulig reguleringsplan har Bodø kommune gått igjennom ulike forslag for en ny gang- og sykkelvei. Dette har de gjort med utgangspunkt i et mulighetsstudie.

Med bakgrunn i dette studiet, står kommunen igjen med to alternativer: Disse alternativene består av to traséer, begge parallelt med fv.17 på nord- eller sørsiden av veien. Begge disse alternativene vil være med i planprosessene, men Bodø kommune skriver på sine nettsider at de bare tar til høyde for at ett alternativ vil bli sendt inn til sluttbehandling.

Fristen for å komme med innspill til oppstarten vil være 20. juni 2023. 

Videre skriver de at på grunnlag av at Saltstraumen er et marine verneområde, vil det vurderes hvor stor innvirkning denne byggingen vil ha på miljø eller samfunn. Derfor ble det bestemt i oppstartmøtet til Bodø kommune at tema landskap/landsvirkning og naturmangfold skal skal utredes for mulige konsekvenser. 

Da planene sist ble omtalt, skreiv vi at også et tredje alternativ var vurdert.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

Samferdsel