Lederen for NRL Ellinor Marita Jåma er åpen for forslaget om det kan begrense skade på naturen. Foto: Arkiv

Vil bygge Nord-Norgebanen i høyden: – Dette blir gjort flere andre steder

Skrevet av Lars Martin Halvorsen
03.05.2021 07:26

Etter Stortinget vedtok at Nord-Norgesbanen måtte realiseres har det kommet mange svar på hvordan man skal bevare naturen best mulig.

SV og MDG har kommet med forslag for hvordan man kan skåne naturen under byggingen av Nord-Norgesbanen, forteller NRK.

De to partiene mener den bør bygges som en brubane, altså i høyden.

Norge er eksperter

– Dette blir gjort flere andre steder. Deriblant i Kina, USA og Tyskland. Å løfte jernbanen har flere fordeler, sier stortingsrepresentant for SV Torgeir Knag Fylkesnes til avisen.

Fylkesnes forteller videre om at Norge er eksperter når det kommer til å bygge ting på påler og i høyden. Han argumenterer for at teknologien er der.

Det samme mener nestleder i MDG.

– Å løfte sporet opp fra bakken vil redusere omfanget av naturinngrep- Det vil skåne trekkruter for både ville dyr og tamrein, og det vil verne om kulturminner. Ser man dette sammen med mulighetene for å både gjøre mindre grunnarbeid og å bygge smalere spor, viser erfaringene fra utlandet at man kan få ned byggekostnadene betydelig, sier nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen til avisen. 

Saken fortsetter under. 

Åpne for muligheten

Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) er kritisk til bygging av Nord-Norgesbanen og mener det vil ha store konsekvenser for reinbeitedistrikter. 

Dette er fordi flere hundre rein blir påkjørt i strekningen mellom Steinkjer og Bodø hvert år.

Lederen for NRL Ellinor Marita Jåma er åpen for forslaget og tenker det kan være en mulig løsning. 

[annonse]
– Så fremt det ikke er til hinder og skade for reindrifta, så er det en god tanke hvis man absolutt må ha en jernbane gjennom disse områdene. Å sette banen på påler vil jo uansett være et inngrep i naturen, forteller hun til avisen.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.