Vil fortsatt ha Bodø til å motta allierte styrker

Skrevet av Sindre Kolberg
14.05.2019 15:15

Ble offentliggjort i dagens reviderte statsbudsjett.

Selv om Bodø og Andøya mister sine militære flystasjoner, vil regjeringen at begge skal ha en beredskapsrolle i Forsvarets fremtidige evne til å motta allierte forsterkningsstyrker.

Det skriver TV2 i dag.

– Andøya er i konseptet definert som en sivil flyplass med høy militær verdi og Bodø er definert som en sivil flyplass med middels høy militær verdi. Det legges derfor opp til at Forsvaret fortsatt bør ha tilgang på noe infrastruktur, drift og vedlikehold i tilknytning til disse stedene, heter det i det reviderte statsbudsjettet som ble offentliggjort i dag.

Ifølge regjeringen skal rollene til Andøya og Bodø søkes i kombinasjon med offentlig virksomhet, flyplassdrift og annen kommersiell næringsvirksomhet, heter det videre.

– Forsvarets behov for infrastruktur for alliert mottak skal ikke hindre byutviklingen i Bodø, men søkes ivaretatt ved dialog mellom alle aktører. På Andøya har Forsvarsdepartementet ikke identifisert noen konflikter mellom Forsvarets behov og sivil næringsvirksomhet. Videre vil regjeringen fortsatt prioritere Forsvarets evne til å samvirke med allierte landstyrker i indre Troms.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.