Eldar Holmen, Veonica Kåring og Merete Nordheim la frem en rekke ønsker til tiltak de mener kommunen må iverksette. Foto: Privat Foto: Privat

Vil ha gratis parkering og null eiendomsskatt så lenge korona-krisen varer

Skrevet av Preben Hunstad
24.03.2020 17:00 - OPPDATERT 24.03.2020 19:30

Bodø Sentrumsforum, BRUS og Bodø Næringsforum la i går frem en rekke tiltak de mener kommunen bør iverksette.

På mandag la Bodø Sentrumsforum, Bodø Næringsforum og BRUS fram en oppfordring til langsiktige tiltak som kan være med til å styrke næringslivet i kommunen. Forslagene ble lagt frem for utviklingssjef Odd Henriksen i Bodø kommune under et telefonmøte.

– Bodø Sentrumsforums, Bodø Næringsforum og BRUS sine medlemmer og partnere innen handel, servering- og tjenester trenger hjelp fra Bodøs politiske ledelse for å håndtere den pågående korona-situasjonen, skriver de i en pressemelding.

Utfordringene er mange i alle bransjer og i alle hjem. For Bodøs handels- og serveringsnæring har koronavirus (Covid-19) stanset eller redusert det meste av driften.

– Når viruset er bekjempet er det en realistisk risiko for at Bodø Sentrum og ulike markedsplasser står igjen med lite/ingen arbeidsplasser i våre næringer. Det levende byrommet vi sammen har jobbet så hardt for å skape i Norges mest attraktive by trenger politisk støtte, skriver de videre.

Selv om handelsstanden selv gjør grep for å omstille seg, tenke nytt og yter ekstra service, og at det planlegges samarbeid på kryss av bransjer, mener de dette er kortsiktige løsninger.

Under møtet foreslo de følgende tiltak fra kommunens side:

• Fjerning av eiendomsskatt på næring for 2020

• Gratis gateparkering

• Gratis gategrunnleie på fortau/gater utenfor egen virksomhet i 2020

[annonse]
• Fjerning av serveringsavgifter (herunder alkoholavgift) for restauranter for 2020

• Gratis/rimeligere parkeringshus

– Til sammenligning har vi fått opplyst tilsvarende oppfordringer fra Stavanger Sentrum AS til Stavanger Kommune. Der har de allerede innført en praksis hvor kun parkeringer som medfører risiko blir bøtelagt. Gratis parkering i parkeringshus er innført f.o.m. forrige lørdag og gjelder alle ukedager. Gratis grunnleie på fortau er også innført med tilbakevirkende kraft fra 12.mars. Videre er reduksjon/fjerning av serveringsavgift og eiendomsskatt til behandling i Stavanger Kommune.

Den samme prosessen pågår også i Oslo og Molde hvor tilsvarende oppfordring er sendt til henoldsvis Oslo Kommune og Molde Kommune. Oslo Handesstands Forening har i tillegg sendt ei oppfordring om gratis kollektivtransport for alle fra den dagen da nåværende portforbud oppheves og tre måneder frem i tid.

Tønsberglivet AS har oppfordret Tønsberg Kommune om tiltak på samme fem punkter som nevnt over for Bodø. Disse skal til behandling i Formannskapet i Tønsberg Kommune onsdag.

– Vi mener at de konkrete tiltak er innenfor kommunens handlingsrom, og vil legge til rette for en velfungerende markedsplass under og etter krisen, avslutter de.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.