Rådmann Rolf Kåre Jensen vil ha ned driftsbudsjettet i Bodø kommune de neste årene. Foto: Preben Hunstad

Vil kutte i driften med 300 millioner kroner

Skrevet av pressemelding
08.11.2018 10:25 - OPPDATERT 08.11.2018 11:27

Rådmannen tar frem sparekniven - vil ha med politikerne på reduksjon.

Rådmann Rolf Kåre Jensen har i dag, torsdag, lagt fram sitt forslag for budsjett 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2022 for Bodø kommune.

GODE RESULTATER OG SATSINGER

Driftsbudsjettet er på cirka 4,5 milliarder kroner. Investeringsplanen for 2019 er på 1,4 milliarder kroner og totalt for økonomiplanperioden på 4,1 milliarder kroner.

I rådmannens betraktning vektlegges gode tjenestetilbud og mange store satsinger.

– Bodø kommune leverer gode faglige resultater - noe kommunebarometer, ulike nasjonale kåringer og faglig oppmerksomhet på mange områder viser, sier rådmann Rolf Kåre Jensen.

Han nevner blant annet satsing på heltidskultur og satsing på lærlinger, samt omfattende samfunns- og byutviklingsprosjekter. Men slik stor aktivitet innebærer økte behov, påpeker rådmannen.

Og kombinert med kutt i inntektene og mindre i overføringer fra staten enn forventet, er det denne gangen store utfordringer med å få budsjettet i balanse. 

– Utarbeiding og saldering av budsjett har vært svært krevende i år. De økonomiske utfordringene er betydelige for 2019 og årene framover, sier Rolf Kåre Jensen. 

MEGET STRAMT

Rådmannen understreker at budsjettet og økonomiplanen er meget stramt, og at alle mulighetene for å få tilgjengelige midler, som for eksempel bruk av fond og avdragsutsettelse, er utnyttet.

– Det er utarbeidet et budsjett uten sterke kutt i tjenestetilbudet, men dette er ikke lengre mulig fremover, sier kommunaldirektør for økonomi- og finans Kornelija Rasic i Bodø kommune.

Rådmannen viser til de økonomiske handlingsreglene som bystyret vedtok i juni.

– Dessverre må vi konstatere at utviklingen i handlingsreglene går i feil retning, sier Kornelija Rasic og viser både til at gjeldsgraden og finansieringsgraden øker i perioden, samt at fondsgraden forverrer seg.

300 MILLIONER I KUTT

Rådmannen legger fram et budsjett for 2019 i balanse, men annonserer samtidig et sterkt behov for å få bedre driftstilpasning. Dette for på sikt å få nødvendig økonomisk handlefrihet. 

– Det er et innsparingsbehov og det må i økonomiplan-perioden 2019-2022 utarbeides tiltak som tilpasser driften med minst 300 millioner kroner. Dette arbeidet med driftstilpasning er påbegynt, men vil skje videre inn i 2019, sier rådmann Rolf Kåre Jensen.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.