Synne Høyforsslett Bjørbæk er.tredjekandidat for Rødt i Stortingsvalget.

Vil ta «distriktsopprør» inn på Stortinget: – Folk har fått nok

Skrevet av Andreas Sandnes Olsen
21.04.2021 14:48

Partiet Rødt melder at de i helga gjennomførte et digitalt årsmøte.

– Vi vedtok en klar målsetning om at Geir Jørgensen skal vinne direktemandat fra Nordland, og en politisk satsing for å få det til. Rødt vokser mest av alle partiene, og har mer enn  tredoblet medlemstallet siden stortingsvalget i 2017, skriver de. 

De stiller med Jørgensen som førstekandidat og Hanne Benedikte Wiig som andrekandidat.

De får følge av Synne Høyforsslett Bjørbæk som er tidligere varaordfører i Bodø. Synne sitter også på fylkestinget, i sentralstyret og leder det nasjonale distrikts- og ressurspolitiske utvalg i Rødt.

Vil kjempe mot forskjeller

Deres hovedsak i valgkampen er kampen mot det de kaller «forskjells-Norge».

– I Nordland har åtte år med borgerlig sentraliseringspolitikk og kutt i velferden satt sinnene i kok. Folk har fått nok. En rekke reformer er gjennomført med  svekket lokaldemokrati som resultat. Folk i Nordland føler seg overkjørt av både regjeringa og internasjonal storkapital. Over hele fylket har vanlige innbyggere vært nødt til å sloss for å beholde utdannings- og helsetilbudet i sitt nærområde. I tillegg står nordlendingene midt i et vindkraftopprør og et kystopprør. Rødt med Geir Jørgensen i spissen vil ta kraften og kravene fra de folkelige opprørene i Nordland hele veien til Oslo og inn på Stortinget, melder Rødt Nordland. 

Dette er et utdrag av de vedtatte uttalelsene til partiet: 

  • Rødt Nordland har sterkt fokus på Nord-Norge som bærekraftig og livskraftig samfunn, med store muligheter innenfor flere områder som fiskeri, jordbruk, vannkraft, skipsfart, miljø, industri og reiseliv. Vi legger politisk trykk bak de virkemidlene som kreves, utviklinga kan, skal og må snus.
  • Nord-Norge trenger nytt tankegods, en reell og virkningsfull satsing og politikere som har evne til å se det nye Nord-Norge.
  • Det første er tilrettelegging for nye arbeidsplasser og å opprettholde eksisterende arbeidsplasser. Statlige arbeidsplasser bør tallfestes og flyttes ut i distriktene i nord. Videre skal det satses på utdanning, både i fylkeskommunal og statlig regi. 
    Rødt Nordland mener økt lønnsomhet er en forutsetning for å nå målet om å opprettholde og videreutvikle jordbruket. Dagens bønder må ha økonomi til å drive gården fram til de selger eller overdrar den til en ny generasjon, slik at de kan sikre nyrekruttering. Nødvendige investeringer må kunne gjennomføres for å opprettholde og videreutvikle drifta. Vi trenger å øke beredskapsnivået ved å øke sjølforsyningsgraden, slik at importen reduseres til det som er nødvendig. Økt lønnsomhet er  løsningen for å få ei naturlig utvikling i jordbruket. Dette er et ledd i Rødts kamp for å redusere forskjellene i samfunnet
  • Videregående skoler, universiteter og høgskoler skal ha rammebetingelser til å drifte uten stadige press om nedskjæringer og kutt. . Folkeaksjonen for høyere utdanning på Nesna har Rødts fulle støtte. Vi vil være deres støttespiller og talerør, også på Stortinget.
  • Samferdselstilbudet må styrkes i nord gjennom bygging av Nord-Norge-banen, satsing på kortbaneflyplassene samt trygge, rimelige og forutsigbare ferje- og hurtigbåtruter.
  • Rødt Nordland mener at Nord-Norge er en ideell innovasjonsarena for testing og utvikling av null- og lavutslippsutfart. Passasjergrunnlaget og avstanden mellom flyplassene for elektriske fly passer meget bra til rutenettet mellom Trondheim – Helgeland - Bodø. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.